Eduskuntavaalit 2019

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

 

Äänestyspaikat

Ennakkoäänestys

3.4.-9.4.2019            

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

3.4.-5.4.2019      klo 10-17
6.4.-7.4.2019      klo 12-15
8.4.-9.4.2019      klo 10-17

Vaalipäivä

14.4.2019           klo 9-20

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee määräajassa ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tehdään Pyhännän keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16.

Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta
Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
Puhelin: 040 1912 202

Kotiäänestyslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan kotisivulta.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon 3.4.-9.4.2019 sattuvana päivänä kello 9-20.
Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset
Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin ilmoitetut henkilöt.

Vaalitoimikunta ilmoittaa ennakkoäänestysajankohdan laitoksen ilmoitustaululla.

 

Pyhäntä 28.2.2019

Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta