Projektit

PoPSter-hanke 12.2.2016 - 30.6.2017 
PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2020 alkaen valmisteilla olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Lisätietoja: www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster.fi

Linkki-projekti 1.1.2014 - 31.12.2017 
Pyhäntä on mukana Haapaveden-Siikalatvan Omaiset ja Läheiset ry:n nelivuotisessa Linkki-projektissa, jonka päätavoitteena on tukea omaishoitajia. Projektilla on käytössään asunto-auto, joka toimii liikkuvana toimistona ja sen avulla tavoitetaan syrjäseutujen omaishoitajat.
Lisätietoja:  www.tietotaitotalkoot.fi/haapavesi-siikalatva