Sosiaalityö

Ohjaus ja neuvonta auttavat oikeiden palveluiden löytämisessä ja opastavat sosiaalityön palveluissa.

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on antaa kuntalaisille ohjausta ja neuvontaa, joilla tuetaan kunnan asukkaiden ja perheiden turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista.
Tehtävänä on esim. kuntalaisten ohjaaminen käyttämään heille kuuluvia ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ja tarvittaessa toimeentulotuen myöntäminen. 

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on yhteiskunnan viimesijainen taloudellisen tuen muoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen vähintään välttämätön toimeentulo.
Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.
(Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, 2 §)

 • Perustoimeentulotuki 
  Perustoimeentulotukea hoitaa Kansaneläkelaitos.
  Toimeentulotuen pikaopas (Kelan sivut)
  Toimeentulotuen kokonaisuus (Kelan sivut)
   
 • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
  Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää edelleen asuinkunta.
  Hakemukseen tulee liittää Kansaneläkelaitoksen päätös perustoimeentulotuesta.

 

Tiedustelut: 
toimistosihteeri Irene Hilli, p. 040 1912 250

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttömänä olleille väylä suoraan työhön tai ensiksi työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön.

Kuntouttava työtoiminta voi luoda väylän työelämään, auttaa toimintakyvyn palautumisessa tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn.
Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan asiakkaalle yhteistyössä työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja kunnan kanssa.
Aktivointisuunnitelman tekeminen käynnistyy viranomaisen aloitteesta.