Pyhännänjärven (Kirkonkylä) yleiskaavoituksen tarkistaminen, kuulutus vireilletulosta

Pyhännänjärven (Kirkonkylä) yleiskaavan tarkistamisen sisältöä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja yleiskaavarajaus ja muu materiaali on nähtävillä Pyhännän kunnantalolla koko kaavahankkeen ajan sekä kunnan www-sivuilla.

Kuulutus