Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Vaikuta vesiin

Nähtävillä 8.1.2018 - 9.7.2018

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi.

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito, suora linkki. Sivuilta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin -karttapalveluun. Oman alueen tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua ELY-keskuksissa, Pohjois-Pohjanmaalla osoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä.

Kuulutus

Oulujoki-Iijoki

Vuoksen vesistö