Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Merenhoitosuunnitelma

Nähtävillä 8.1.2018 - 16.2.2018

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018"

Merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan kuulemisaineisto muodostuu kuulemisasiakirjasta ”Suomen meriympäristön tila 2018” sekä kolmesta tausta-asiakirjasta: Hyvän meriympäristön tilan määritelmät, Merenhoidon yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkistaminen, Meren hyvän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt. Lisäksi tausta-aineistoon kuuluu Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsitelevän englanninkielisen raportin ”State of the Baltic Sea” ensimmäinen versio. Palautetta voi antaa myös SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuunnitelman tarkistamisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta.


Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 8.1. – 16.2.2018 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito.

Kuulutus

Suomen meriympäristön tila 2018