Puistokuja ja Antintien Kortteleiden 18 ja 24 asemakaavamuutos

Puistokuja ja Antintien Kortteleiden 18 ja 24 asemakaavamuutosluonnoksen nähtävillä pitäminen (MRL 62 ja MRA 30 §)

 

Kuulutus

Liitteet

Kaavaselostus

Kartta