Kirkonseudun asemakaavanmuutosehdotus kortteli 5 Kairantie

Nähtävillä 17.1.-16.2.2018

Pyhännän kunnanhallitus on päättänyt 15.1.2018 pitämässä kokouksessa § 6 asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Kairantien Korttelin 5 asemakaavaehdotuksen.

Kuulutus

Liitteet

Kaavaselostus

Kartta

Annetut vastineet kaavaluonnoksesta