Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Tulvariskialueet sekä tulvariskien hallintasuunnitelma ja ympäristöselostuksen valmistelu

Nähtävillä 9.4.-9.7.2018

Kuulutus

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät  tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  (> Tulvariskien hallinta > Merkittävät tulvariskialueet ja tulvariskien alustavan arvioinnin raportit >

alueellista tietoa, valitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, suora linkki).