Vaasan hallinto-oikeus / Päätös

Nähtävillä 7.6.-6.7.2018

Kuulutus

Päätöksellä on ratkaistu Vapo Oy:n tekemä valitus Konnunsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa, jonka aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle 29.12.2015.