Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihdehuollon palveluja toteutetaan yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Päihdehuollon palvelut perustuvat luottamuksellisuuteen ja asiakkaan on mahdollista hakeutua palveluiden piiriin oma-aloitteisesti.

Sosiaalitoimi tukee omalta osaltaan päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Sosiaalitoimen myöntämällä maksusitoumuksella on mahdollista päästä päihdehuollon katkaisu- tai kuntoutusjaksolle.


A-klinikka

A-klinikkaan voit ottaa yhteyttä, kun sinä itse tai läheisesi tarvitsette tietoa tai tukea alkoholiin, huumeisiin, lääkkeisiin tai pelihimoon liittyvissä asioissa.

Hoitomuotoina ovat mm. keskustelut, kotikäynnit, avokatkaisu, päihdeseurannat ja päihdeseulat. Hoitoonohjaus tarvittaessa laitoshoitopaikkoihin. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi A-klinikka tarjoaa varhaisvaiheen palveluja ja tekee ennaltaehkäisevää päihdetyötä moniammatillisena yhteistyönä.

Toiminta on luottamuksellista ja maksutonta.

Pyhännän kunta ostaa A-klinikkapalvelut Haapaveden kaupungilta


Avohuollon mielenterveystyö

Pyhännän kunnassa on saatavilla maksuttomia avohuollon mielenterveystukihenkilön kotikäytejä.
 Lisäksi Pyhännällä toimii joka toinen keskiviikko pidettävä Hyvän mielen kerho.