Suunnitelmat ja toimintamallit

Suunnitelmat

Pyhännän kunnan toimintaa koskevat kunnanvaltuuston hyväksymät strategiat ja toimintamallit:

Pyhännän kunnan hyvinvointikertomus vuodelta 2017 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2021

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueen ja Pyhännän kunnan yhteinen kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017, § 19

Toimintamallit

Lapset puheeksi -keskustelu on Toimiva lapsi & perhe -työn menetelmä.

Video Lapset puheeksi -menetelmä. (Suomen mielenterveysseuran sivuilla, kesto 6:41 min)

Lapset puheeksi -manuaali kouluun ja varhaiskasvatukseen sisältää taustateoria-osuuden ja lokikirjan.
Lapset puheeksi -manuaali sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, ns. yleisloki julkaistaan myöhemmin.

Terve Kunta -verkosto
Terve Pyhäntä -työryhmä
päivitetty 20.4.2017