Vammaispalvelut

Vammaispalvelut ovat palveluja ja tukitoimia vammaiselle henkilölle, jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaisille annettuja palveluja ovat: 

 • taloudelliset tukitoimet
  (esim. kustannusten korvaus asunnon muutostöihin)
 • henkilökohtainen apu
 • kuljetuspalvelut
 • kuntoutusohjaus
 • päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittavien apuvälineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen

Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.1.2016,
§ 10 vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeet Pyhännän kunnassa 1.2.2016 alkaen.

Vammaispalveluhakemus

Hakemus vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua varten


Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammahuollon palveluja ovat

 • ohjaus ja neuvonta sekä perheiden tukeminen
 • työ- ja päivätoiminta
 • tilapäishoito
 • vapaa-ajan palvelut
 • asumispalvelut
 • neuvolakäynnit ja tutkimukset

Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2018
kehitysvammahuollon ja mielenterveyskuntoutujien ateriamaksut (sivu 9) vuodelle 2018.

Työ- ja päivätoimintakeskus

Pyhännällä toimii kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus, joka tarjoaa päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Henkilökuntaan kuuluvat kaksi lähihoitajaa ja erityisavustaja. 

Omavalvontasuunnitelma, päivitetty 26.6.2018