Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pyhännällä toimii kunnanhallituksen nimeämä vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on:

• Edistää kunnan ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä edesauttaa vanhusten, vammaisten ja muiden erityisryhmien osallistumista sekä vaikuttaa kunnan päätöksentekoon

• Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä

• Pyrkiä vaikuttamaan myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin

• Pyrkiä edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa

Pöytäkirjat 2018

 

Pöytäkirjat 2017

14.2.2017
26.5.2017
7.9.2017
28.12.2017

Kokousmuistiot 2016

12.2.2016
16.5.2016
19.8.2016
18.11.2016

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet:

Kemppainen Maria Leena, puheenjohtaja
invalidiliitto ja polioinvalidiyhdistykset              
p. 044 3126 135

Kiiskinen Irja, jäsen                                                
p. 050 4641 676

Piippo Leena, jäsen 
eläkeliitto                                               
p. 040 5519 350

Saaranen Eila, jäsen
eläkeliitto                              
p. 040 5240 271

Hoikka Raimo, jäsen
kunnan edustaja
p. 040 8216 782

jäsen Helena Paakki
kunnan edustaja, sihteeri
p. 044 7591 018