Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävät

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnan hallintosäännössä on määritelty kunnanhallituksen toimiala, tehtävät ja vastuu.

Kunnanhallituksen kokoukset

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalolla maanantaisin klo 18.00 ja ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan. Kokouksista tiedotetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistavalla kokouskutsulla, kirjastoissa esillä olevilla kokouskutsuilla ja esityslistoilla ja kunnan nettivisuilla julkaistavalla esityslistalla. Kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana päivänä klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla samaan ajankohtaan mennessä.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Matti Konola, 040 1912 282, 040 5314 755 / matti.konola(at)gmail.com

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja 
Sami Pellikka, 050 3066 540 / sami.pellikka(at)jukkatalo.fi

Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja 
Mirja Kotisaari, 040 1912 281 / mirja.kotisaari(at)haapavesi.fi

Kunnanhallituksen jäsenet:

Teemu Aitto-oja, 050 431 6600 / teemu.aittooja(at)gmail.com

Merja Kesti, 040 559 3923 / merja.kesti(at)pyhanta.fi

Terhi Korsulainen, 044 503 6522 / terhi.korsulainen(at)pyhanta.fi

Matti Leiviskä, 040 7544 670 / matti.leiviska(at)student.oulu.fi