Tarkastustoimi

Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuvälinen. Sisäisen valvonnnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.

Tilintarkastuskertomus v. 2017

Arviointikertomus v. 2017

Ulkoinen valvonta

Tarkastuslautakunta

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten.

Vuosien 2017-2021 hallinnon ja talouden tarkastamista varten asetetun lautakunnan kokoonpano:

puheenjohtaja
Pilvi Härmä, pilvi(at)harmateam.com

varapuheenjohtaja
Matti Leiviskä, 040 7544 670 / matti.leiviska(at)student.oulu.fi

jäsenet:
Sami Kamula
Johanna Juntunen

Tilintarkastaja

Toimikauttaan vastaavien vuosien tilintarkastusyhteisöksi valtuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n.  Yhtiö on 23.5.2018 nimennyt Pyhännän kuntaan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Sakari Syrjälän.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta Pyhännän kunnassa on järjestetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan.