Yhdistystoiminta

Kolmannen sektorin merkitys / mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden sekä kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä 

Erilaisilla yhdistyksillä ja seurakunnilla on tärkeä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat asukkaille hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, virikkeitä, tukea sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Kunta ja alueen yhdistykset kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteiseen kokoukseen.  

Pyhännän kunta myös tukee yhdistyksiä tiloin sekä erilaisin yhdistysavustuksin. Yhdistysavustukset löydät: https://www.pyhanta.fi/sites/default/files/Pyh%C3%A4nn%C3%A4nkunnanavustuss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B621.PDF 

Pyhännällä toimivat yhdistykset: 

(lista päivitetään)