Esiopetus

Esiopetus on lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa. Esiopetus Pyhännällä järjestetään Marjakummun päiväkodin yhteydessä olevissa esiopetuksen tiloissa. Samoissa tiloissa järjestetään esikoululaisille täydentävää varhaiskasvatusta.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen aamuisin ennen esiopetuksen alkua tai sen jälkeen iltapäivällä. Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus on maksutonta 1.3.2023 alkaen.

Esikoulun sijainti koulun yhteydessä antaa hyvät mahdollisuudet toimia yhteistyössä alkuopetuksen kanssa ja tukee lapsen joustavaa siirtymistä koululaiseksi.

Tervetuloa tutustumaan!

Yhteystiedot:
Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä
Puh. 040 191 2230
Esiluokanopettaja Raija Antikainen
Esiluokanopettaja Johanna Saaranen
S-posti; etunimi.sukunimi(at)pyhanta.fi

Esiopetuksen opetussuunnitelma PedaNetissä

Esiopetukseen hakeminen

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen haetaan https://pyhanta.daisyfamily.fi/eDaisy kautta. Samalla voi hakea myös esikoululaisten täydentävää varhaiskasvatusta ja tarvittaessa kuljetusta. Esikoululaisten harkinnanvaraisesta kuljetuksesta (matka alle 5 km) peritään lautakunnan päättämä maksu 2 € /koulupäivä /oppilas.

Esiopetus alkaa keskiviikkona 7.8.2024 lukuvuonna 2024-2025.

Tiedustelut: rehtori Jannamari Tillonen, puh. 040 1912 221 tai esikoulu, puh. 040 1912 230