Koulukuljetus

Kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista Perusopetuslain ja Sivistyslautakunnan 12.6.2014 hyväksymän koulukuljetuksen ohjeistuksen mukaan.

Ns. Harkinnanvaraista kuljetusta (matka alle 5 km) voi perustellusta syystä hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset osoitetaan sivistysjohtajalle, osoite Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Harkinnanvaraisesta kuljetuksesta peritään sivistyslautakunnan päättämä omavastuuosuus, joka on 2 €/oppilas/koulupäivä. Aamu- tai iltapäiväkuljetuksen osalta omavastuuosuus on 1 €/oppilas/koulupäivä. Lääkärin-, terveydenhoitajan tms. todistuksen perusteella järjestetystä harkinnanvaraisesta kuljetuksesta ei peritä omavastuuosuutta.

Koulukuljetusreitit on tarkoitettu ensisijaisesti koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille (matka yli 5 km tai myönnetty harkinnanvarainen kuljetus). Jos autossa on tilaa, kuljettaja voi ottaa reitille myös muita matkustajia. Mahdollisuutta päästä koulukyydeissä esim. kaverin luokse, voi käydä kysymässä taksitolpalla sinä päivänä kun poikkeuksellisen kyydin tarve on. Kyläilykyytiä ei voi varata etukäteen (auto voi olla täynnä, yrittäjällä voi olla reitillä alihankkija ja taksin koko on voinut vaihtua). Oppilaalla tulee olla huoltajan lupalappu, ja jos hän on kuljetusoppilas, omalle taksille tulee ilmoittaa, ettei tule kotiosoitteeseen ko. päivänä. Yrittäjällä on oikeus periä poikkeuksellisesta kuljetuksesta linja-autotaksan mukainen hinta.

KOULULAISTEN MATKAKORTIT KÄYTÖSSÄ JOUKKOLIIKENNELINJOILLA

Avoimia joukkoliikennelinjoja koulumatkoillaan käyttävät Pyhännän peruskoulun kuljetusoppilaat käyttävät matkakorttia. Matkakortteina käytettävät älykortit luovutetaan oppilaille lukuvuoden ensimmäisen koulupäivän aikana.

Kortit ovat käytössä seuraavilla koulupäivinä ajettavilla ELY:n joukkoliikennelinjoilla:
Suunta                                                                          Liikennöitsijä
Tavastkengän aamukuljetus                                         Paakinahon Liikenne Oy
Lamun-Ojalankylän aamukuljetus                               Oy Rytkönen & Co
Ojalankylän-Lamun klo 14:15 paluukyyti                   Oy Rytkönen & Co

  • Älykortti on voimassa enintään kahteen kodin ja koulun väliseen matkaan koulupäivän aikana. Oppilas on oikeutettu käyttämään älykorttia vain väestörekisteriin merkitystä kodin osoitteesta. Korttia ei saa käyttää vapaa-aikana kuljettaviin matkoihin.
  • Älykortti käytetään lukijalaitteessa jokaisella matkustuskerralla, joten se on oltava aina koulumatkoilla mukana. Kortti tulee olla valmiina kädessä autoon noustessa.
  • Älykorttia on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti. Kortti on henkilökohtainen, johon on ladattu käyttäjän henkilö- ja matkatiedot.
  • Kunta lunastaa oppilaan ensimmäisen matkustukseen tarvittavan älykortin. Matkahuolto perii palauttamatta jääneestä, vaurioituneesta tai kadonneesta kortista 6,50 euron maksun. Koulu tilaa kadonneen kortin tilalle uuden. Uuden kortin kulut (kortti, lataus, postikulut) laskutetaan huoltajilta.
  • Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi koululle kortin mitätöimiseksi. Näin vältytään muilta mahdollisilta kuluilta.
  • Mahdolliset väärinkäytökset laskutetaan oppilaan huoltajilta.

Aamukuljetusten aikatauluja lukuvuodelle 2024-2025:

Ahokylä, Yhteenliittymä Jukka Puurunen, Tuomo Korpiniemi

klo 7:25 Opintien ja Juutistentien th - klo 7:30 Knuutilansaarentie - Pyhännän koulu


Lamu-Lamujoki, Oy Rytkönen & Co

klo 7:25 Lamu - klo 7:45 Ojalankylä  - Pyhännän koulu


Pulkkila, Tahvola Oy

klo 6:45 Pulkkila - klo 6:55  Piippola - klo 7:20 Kestilä - Pyhännän kylä- Pyhännän koulu


Tavastkenkä, ELY-linja, Paakinahon Liikenne Oy

klo 6:50 Pyhäntä - klo 7:05 Perukka x - klo n. 7:25 Tavastkenkä L x - klo n. 7:30 Repola L - Pyhännän koulu

(x = kulkee pysäkin kautta)


Peruskoululaisten linja, Tahvola Oy

klo 7:15 Punaperäntie -  klo 7:19 Törmälänperäntie - klo 7:34 Palokankaantie - klo 7:46 Kirjavaniemi E - Pyhännän koulu

Yhteystietoja:
Jukka Puurunen, 0400 384 089 / jukan.taksi(at)hotmail.com
Tuomo Korpiniemi, 040 836 3441 / korpiniementaksi(at)hotmail.fi

Tahvola Oy: Tavastkenkä linja Eero Autio 040-521 4063, Pulkkila linja Pekka Tahvola 040 760 2159
Paakinahon Liikenne Oy, ajojärjestelijä Ari Hannila, Haapavesi, 050 350 3039
kuljettajat: ELY:n linja Raimo Tuomaala 040 532 6584
Oy Rytkönen & Co, 017 820 4026, linja-autoon 040 067 2335