Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävät

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallituksen kokoukset

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 18.00 ja ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan. Kokousten esityslistat julkaistaan kunnan nettisivuilla, jossa myös pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana päivänä. Huom! Henkilötietoja sisältävät toimielinten päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen (Kuntalaki 410/2015 § 140). 

Kunnanhallituksen kokoonpano

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Konola Matti, 040 5314 755 / matti.konola(at)pyhanta.fi

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja 
Puurunen Jukka, 0400 384 089 / jukka.puurunen(at)pyhanta.fi

Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja 
Korsulainen Terhi, 044 5036 522 / terhi.korsulainen(at)pyhanta.fi

Kunnanhallituksen jäsenet:
Kyllönen Tarja / tarja.kyllonen(at)pyhanta.fi
Pellikka Sami / sami.pellikka(at)pyhanta.fi
Kamula Sami / sami.kamula(at)pyhanta.fi
Erika Huovinen / erika.huovinen(at)pyhanta.fi