Kunnallistekniikka

Energiahuolto

Pyhännän kunnan alueella on 3 km rakennettua kaukolämpöverkkoa. Verkoston omistaa Pyhännän kunta. Lähes kaikki kunnan julkiset rakennukset ovat kaukolämmön piirissä.

Pyhännän kunta ostaa n. 3500 mw lämpöenergiaa vuosittain Latvaenergia Oy:n lämpökeskuksesta. Lämpö tuotetaan 90 % hakkeella. Varapolttoaineena on kevytpolttoöljy.

Energian keskimääräinen hinta 1.5.2023 alkaen on 83.64 €/mwh (veroton alv 0 %)

Lisätietoja Latvaenergia Oy:sta  www.latvaenergia.fi

Energiahuollon vastuuhenkilö rakennustarkastaja Timo Aitto-oja, puh. 040 1912 203.

Jätehuolto

Pyhännän kunta on järjestänyt jätehuollon liittymällä osakkaaksi kuntien omistamaan jätehuoltoyhtiöön Vestia Oy.
Vestia Oy huolehtii kotitalouksien jätehuollosta ja kierrätysneuvonnasta 16 kunnan alueella Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestinjokilaaksoissa. Jokaisen asuinkiinteistön, myös vapaa-ajan asunnon, tulee olla liittyä jätehuoltoon. Lisätiedot: www.vestia.fi

Vestia Oy

Vestianväylä 80, 84100 Ylivieska

Asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700 (mm. jäteastiatyhjennykset, osoitteenmuutokset, laskutus)

Jokilaaksojen jätelautakunnan hyväksymät ja 1.1.2016 voimaan tulevat:

jätehuoltomääräykset

jätehuoltomääräysten yleinen osa

Jokilaaksojen jätelautakunnan nettisivuilta löytyy ajankohtainen tieto jätehuollon ohjeista ja määräyksistä sekä tulossa olevista muutoksista, käytössä olevat lomakkeet, linkkejä ja paljon muuta hyödyllistä tietoa kuntalaisten jätehuollosta. 

https://www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/jokilaaksojen-jatelautakunta/

Viemärilaitos

Pyhännän kunnan jätevedet johdetaan 120 km pitkää siirtoviemäriä pitkin Siikalatvan keskuspuhdistamon yhteispuhdistamoon puhdistettavaksi. Jätevesien puhdistamisesta vastaa
Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy, yhteystiedot https://www.siikalatvankeskuspuhdistamo.fi

Jätevesiverkoston pituus on 18,5 km. Siirtoviemäriä kunnan alueella on n. 18 km verran.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet: Kartta 1, Kartta 2

Jäteveden hinta 1.4.2023 alkaen: 
- yhdyskunta jätevesi 3.15 €/m3 (veroton alv 0 %)
- elintarviketeollisuuden jätevesi 3.47 €/m3 (veroton alv 0 %)


Liittymismaksu voimassa olevan taksan mukaisesti.

Liittymismaksutaksa 2023 (tekn.ltk 30.5.2023 § 25)

Viemäröintiasioissa vastuuhenkilönä Pertti Häikiö p. 040-1912205

Päivystysnumero 0400-382985

 

Vesihuolto

Pyhännän kunnassa puhdasvesihuollosta vastaa Pyhännän Vesi Oy http://www.pyhannanvesi.fi

Kaavatiet

Kunnan alueella kaavateitä on yhteensä 9,5 km, joista valaistuja 8,7 km. Kaavateistä päällystettyjä on 8,7 km. Kevyenliikenteen väyliä on yhteensä 5,4 km, joista valaistuja 5,0 km.

Pyhännän kunta ostaa kaavateiden kesä- ja talvikunnossapidon yksityisiltä urakoitsijoilta.

Yksityistiet 

Yksityisteitä kunnan alueella on 60 km, joista avustuksen piirissä 47 km.

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa tiehoitokunnat itse.

Pyhännän kunta avustaa yksityisteitä kesä- ja talvikunnossapidossa. 

Yhteystiedot

Kaavateiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä yksityisteihin liittyvistä asioista tiedustelut rakennustarkastaja Timo Aitto-Oja, puh. 040 1912 203

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus vastaa valtion hallinnoimien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista tulee tehdä Tienkäyttäjän linjalle,

yhteystiedot https://www.ely-keskus.fi/liikenteen-asiakaspalvelu

Tietoliikenne

Osuuskunta Siikaverkon valokuituverkko kattaa käytännössä koko Pyhännän kunnan alueen mukaan lukien uudet kaava--alueet.

Lisätietoja Osuuskunta Siikaverkosta https://siikaverkko.fi Puh. 09 6829 6022