Kaavoitus


Tekninen lautakunta toimii kunnan kaavoitusta valmistelevana viranomaisena.

Voimassa olevia asemakaavoja on 7 kpl, loma-asumiseen liittyviä asemakaavoja on 4 kpl. Lisäksi rantayleiskaavoja on 2 kpl ja maankäyttöön liittyviä käyttösuunnitelmia 1 kpl.

Kaava-asioissa yhteyshenkilö Timo Aitto-oja , puh. 040 1912 203

Kaavoituskatsaus 2024 (tekn.ltk 20.2.2024 § 6)

Rakennusjärjestys 2016 (kvalt 25.1.2016 § 5)

 

Vireillä olevat kaavat

Tavaskengän kyläkaava

Tavastkengän osayleiskaava OAS_2023_06_21
Asukaskysely
Arkeologinen inventointi
Luontoselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Kaavaselostus
Luonnos_2023_06_21_10000
Luonnos_2023_06_21_MERK
Asukaskyselyn tulokset
Kultturiympäristö maisemaselvitys
Luontoselvitys
Mitoitustaulukko kaavaluonnos
Rakentamisen edullisuustarkastelu
Tavastkengän osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2022

Tavastkengän osayleiskaavaehdotus, kaikki materiaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tavastkengän osayleiskaavaehdotus
Kaavaselostus
Mitoitustaulukko
Luonnosvaiheen vastineet
Lisäselvitys kaavan vaikutuksista
Tavastkengän osayleiskaavaehdotus

 

Konnunsuon tuulivoimalapuiston yleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yhteisviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Pyöriännevan tuulivoimaosayleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yhteisviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Arviointiohjelmasta annetut mielipiteet
Tuulivoimaosayleiskaavaluonnos
Tuulivoimaosayleiskaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Melu- ja varjostusmallinnusraportti 2023_10_liitteineen
Hankealueen arkeologinen inventointi 2022-11-28
Asukaskysely_yhteenveto
Luontoselvitys_Pyorianneva_hankealue
Kansanneva-Kurkineva-Muurainsuo_natura-arviointi
Törmäsenrimpi-Kolkanneva natura-arviointi
Pöntönsuon Natura-arviointi-velvollisuuden selvittäminen

Pilpankankaan tuulivoimaosayleiskaava
Vireilletuloilmoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hanke-esittely
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Lausunto

 

 

 

 

Voimassa olevat kaavat

Kunnan asemakaavayhdistelmä
Asemakaavayhdistelmä

Pyhännän kartta-aineistot Swecon internet karttapalveluissa
Kartat sisältävät seuraavanlaiset aineistot:
- asema-, yleis- ja rantakaavat
- Ympäristökeskuksen aineistoja
- Museoviraston aineistoja
- kiinteistörajat
- ilmakuvat
- osoitteet
- maastokartta

Linkki Swecon karttapalveluun

Taipaleenketojen asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kartta

Kirkonseudun asemakaavamuutos kortteleissa 6 ja 10
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kartta

Kirkonkylän yleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavaselostus
Kaavamerkinnät
Yleiskaavakartta
Arkeologinen selvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Luontoselvitys
Pesimälinnustoselvitys

Kirkonseudun asemakaavan laajennus Koulutien ympäristöön ja Keskustietä koskeva asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus

Kirkonseudun asemakaavamuutos korttelissa 400
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus
Meluselvitys
Melumallinnukset

Leiviskänkankaan kortteleiden 202 ja 216 asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus

Pyhännän Kirkonseudun asemakaavamuutos Puistokuja ja Antintie Korttelit 18 ja 24
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kairantien alueen korttelin 5 asemakaavamuutos
Kaavaselostus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet

Iso-Lamujärven ranta-asemakaava, Patahiekan ja Honkasaaren alueita koskeva ranta-asemakaavan muutos
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet / luonnosvaihe

Kirjavaniemen alue, asemakaavan muutos korttelissa 8
Kaavaselostus
Kartta

Leiviskänkankaan asemakaavan laajennus ja muutos kortteleissa 202 ja 209 ( Periojantien pohjoisosa)
Kaavaselostus
Kartta

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava 2015  
Kaavaselostus
Kartta

Kirkonseudun ja Ukonojan asemakaavamuutos 2014  
Kaavaselostus
Kartta

Koulukeskuksen alueen asemakaava, 2014  
Kaavaselostus
Kartta

Leiviskänkankaan asemakaava, 2013  
Kaavaselostus
Kartta

Museon alueen asemakaava, 2014  
Kaavaselostus
Kartta

Pitkähiedan-Hangaslahden-Patahiekan ranta-asemakaava; Patahiekan alueen kaavamuutos, 2014 
Kaavaselostus
Kartta