Presidentinvaali

Presidentinvaali 2024 toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Mahdollinen toinen vaalikierros toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Pyhännän kunnassa molempien vaalipäivien äänestyspaikka on:
Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Ennakkoäänestyspaikkana presidentinvaalissa on Pyhännän kunnantalo, jossa ennakkoäänestys tapahtuu seuraavina aikoina:


Ensimmäisen kierroksen osalta:

ke   17.1. - pe 19.1.2024     klo 10.00 - 17.00 

la    20.1. - su 21.1.2024     klo 12.00 - 15.00 

ma  22.1. - ti 23.1.202         klo 10.00 - 17.00

 

Mahdollisen toisen kierroksen osalta:

ke   31.1. – pe 2.2.2024     klo 10.00 – 17.00 

la      3.2. – su 4.2.2024     klo 12.00 – 15.00

ma    5.2. – ti 6.2.2024       klo 10.00 – 17.00


Laitosäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskuksessa.
 

Kotona tapahtuvaan äänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnantalolle keskusvaalilautakunnan sihteerille Milla Threlfallille (puh. 040 1912 202) tai toimistosihteeri Lea Piipolle (puh. 040 1912 200).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 15 ja mahdollisen toisen vaali osalta viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 15. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnantalolta ja kunnan verkkosivuilta.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja).

 

Pyhännällä 28.11.2023
Pyhännän keskusvaalilautakunta
 

Lisätietoa vaaleista löytyy osoitteesta http://vaalit.fi


Kotiäänestyslomake