Osallisuus ja vaikuttaminen

Vaikuttamistoimielimet  

Kunnassa on nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämillä edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa julkisten asioiden osalta. 

Nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimii Haataja Vilma

Vammais- ja vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Lehtola Sisko p. 040 5710 156 

Asukasfoorumit, kunnanjohtajan kyläkierrosten yhteydessä 

Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen jalkautuu syksyisin Pyhännän viidelle eri kylälle keskustelemaan kyläisten kanssa ajankohtaisista asioita.  

Muita vaikuttamisen keinoja: 

Anna palautetta

Kuntalaisaloite

Nuorisovaltuusto - Pohde