Tekniset palvelut

Kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo teknisen toimialan palvelutuotantoa kuntalaisten parhaaksi.

Teknisen toimen hallinnosta vastaa tekninen lautakunta. Osastopäällikkönä toimii rakennustarkastaja.

Teknisellä osastolla palvelevat

Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja
timo.aitto-oja(at)pyhanta.fi / 040 1912 203

Toimistosihteeri Lea Piippo
lea.piippo(at)pyhanta.fi / 040 1912 200

Lautakunnan toimiala

 1. teknisen toimen hallinto
 2. yhdyskuntasuunnittelu
 3. kunnan omistamien rakennusten ja kiinteistöjen hoito
  (vuokra-asunnoista vastaa Kiinteistö Oy Ukonojankartano)
 4. maa- ja metsätilat sekä muu ympäristön huolto
 5. jätehuolto
 6. energiahuolto
 7. liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden hoito
 8. rakennusvalvonta
 9. palo- ja pelastustoimi

Lautakunnan kokoukset

Kokoukset pidetään tarvittaessa torstaisin klo 18.00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 12.00-14.00. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla nähtävillä olo päivänä.

Lautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja
Karppinen Kauko, puh. 040 7715 253
sähköposti: k-a.karppinen(at)luukku.com

Varapuheenjohtaja
Hiltunen Jouko, puh. 0400 162 665
sähköposti: hiltunenjoukoi(at)gmail.com

Jäsenet:
Hoikka Raimo, puh. 040 8216 782
sähköposti: raimo.hoikka(at)pp1.inet.fi

Hyttinen Saija, puh. 040 5321 512
sähköposti:saija(at)gardener.com

Höglund Kirsi, puh. 050 5986 411
sähköposti: kirsi.hoglund(at)pp1.inet.fi

Kunnanhallituksen edustaja
Kesti Merja, puh. 040 5593 923
sähköposti: merja.kesti(at)pyhanta.fi

Tekninen osasto

Teknisellä osastolla hoidetaan kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapito.

Lisäksi teknisen osaston tehtäviin kuuluu kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, energiahuolto, kunnan omistamat maa- ja metsätilat, yksityistieasiat sekä rakennusvalvontaan kuuluvat asiat.

Jätehuolto sekä palo- ja pelastustehtävät hoidetaan yhteistyössä kuntien ja yrittäjien kanssa.

Palo- ja pelastustoimi hoidetaan yhteistyössä kuntien kanssa siten, että isäntäkuntana on Ylivieskan kaupunki.

Energiahuollon osalta kaukolämpö ostetaan yksityiseltä yrittäjältä.