Nuorisotoimi

Nuorisotoimi on osa vapaa-aikatoimea, johon kuuluu myös liikunta- ja raittiustoimi. Nuorisotyötä Pyhännällä tekevät nuorisotoimi ja paikalliset nuorisojärjestöt. Nuorisotyön palveluja tuotetaan myös seutukunnallisena yhteistyönä. Nuorisopalvelut koostuvat nuorisotilatoiminnasta ja erilaisista tapahtumista, leireistä ja retkistä.

Yhteystiedot:
Koulutie 8 A
92930 Pyhäntä

Vapaa-ajanohjaaja Matti Saaranen, 040 191 2238 / matti.saaranen(@)pyhanta.fi

Nuorisotilat

Osoite: Ouluntie 12

Avoinna
ma, ke klo 18:00 - 20:00
pe 19:00 - 22:00.

Nuorisotiloissa voit pelailla erilaisia pelejä ja tavata kavereita.

Etsivä nuorisotyö

Opiskelupaikka hukassa? Pitäisi lähteä yksin asioimaan virastoihin? Aikuisen apu ja kuuleva korva tarpeen? Elämänhallinta hakusessa?

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu pääasiassa niille 15-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä tai jääneet opiskelun tai työelämän ulkopuolelle, tai muuten tarvitsevat apua arkeensa. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta suunnittelemaan tulevaisuutta ja hallitsemaan arkea sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. Yhdessä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, tukitarpeita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta nuoren tilanteeseen sopivaa ratkaisua.

Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen, turvallinen ja puolueeton asiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa.Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.Nuoren lähipiiristä voi kuka tahansa olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään, jos nuoresta herää huoli. Etsivään voi olla yhteydessä nuori itse, hänen vanhempansa, kaverit, opettaja tai joku muu koulusta tai sosiaalityöntekijä. Voit ottaa yhteyttä etsivään seuraavasti:

Etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa esimerkiksi, kun

  • ammatinvalinta askarruttaa
  • etsit opiskelupaikkaa
  • tarvitset työharjoittelupaikkaa
  • haluat tukea virastoasioiden hoitamiseen
  • etsit tarvittavia palveluita
  • haluaisit selkiyttää omaa elämäntilannetta
  • pohdit kaveri- ja seurusteluasioita
  • etsit harrastuksia

Puhelimitse tai tekstiviestillä 040 1912 241

Sähköpostilla paula.petajajarvi(at)pyhanta.fi

Facebookin kautta ”Etsivä nuorisotyö Pyhäntä” tai ottamalla hihasta kiinni.

Etsivän nuorisotyön yhteyshenkilö
Vapaa-ajanohjaaja Matti Saaranen, 040 191 2238 / matti.saaranen(@)pyhanta.fi

Etsivä nuorisotyö perustuu nuorisolakiin. Nuorisolaissa 7 § todetaan etsivän nuorisotyön keskittyvän nuoren kasvuun, itsenäistymiseen sekä koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyyn liittyviin kysymyksiin. Nuorisolaki velvoittaa joitakin tahoja tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön.Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe, että nuori on tuen tarpeessa. Alaikäisten ohjaus etsivän nuorisotyön palveluihin tapahtuu yhteistyössä kodin kanssa.