Opetus ja varhaiskasvatus

Pyhännällä järjestetään opetuspalveluina perusopetusta ja varhaiskasvatuspalveluina päivähoitoa ja esiopetusta.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja hallinnosta vastaa sivistyslautakunta. Osastopäällikkönä toimii sivistysjohtaja.

Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluu lisäksi nuorisotyö, liikuntatoimi, raittiustyö, kirjastotoimi ja kansalaisopistotoiminta.

Sivistyslautakunta päättää toimialaansa kuuluvista asioista ja tehtävistä. Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa torstaisin. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä klo12.00-14.00 sivistystoimistossa.

Sivistyslautakunnan jäsenet 2013-2016

Puheenjohtaja Satu Rimpeläinen
Varapuheenjohtaja Sirkka Mäenpää
Jäsen Teemu Aitto-oja
Jäsen Arto Mikkonen
Jäsen Jaakko Pylväs
Jäsen Riitta Mahosenaho
Jäsen Sami Pellikka

Sivistystoimistossa teitä palvelevat sivistysjohtaja (rehtori) Samuli Yrjänä, 040 191 2221 / samuli.yrjana(at)pyhanta.fi ja toimistosihteeri Aila Mähönen, 040 191 2220 /  aila.mahonen(at)pyhanta.fi. Sivistystoimiston sähköpostiosoite on koulutoimisto(at)pyhanta.fi.