Perusturva ja sosiaalitoimisto

Perusturvan hallinnosta vastaa perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Perusturvaosaston osastopäällikkönä toimii sosiaalijohtaja.

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouskutsu julkisten asioiden osalta asetetaan Pyhännän kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan julkisten asioiden osalta Pyhännän kunnan internet-sivuilla viikkoa ennen kokousta.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä julkisten asioiden osalta Pyhännän kunnantalolla, sosiaalitoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 8:00 - 15:45.
Pöytäkirja julkaistaan julkisten asioiden osalta Pyhännän kunnan Internet-sivuilla pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.

Perusturvalautakunnan jäsenet 2017 - 2021:
puheenjohtaja Mirja Kotisaari
varapuheenjohtaja Eeva Mäki
jäsen Matti Kumpulainen
jäsen Sirpa Piippo
jäsen Matti Pellikka

postiosoite: Pyhännän kunta, perusturvalautakunta, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

 

Haapaveden kaupunki/ Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi järjestää sosiaalitoimen johtamiseen liittyvät viranomaistehtävät Pyhännän kunnassa ajalla 1.10.2018 – 31.12.2018.
Ostopalvelusopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 24.9.2018, § 137.

Perusturvajohtaja vastaa sosiaalipalvelujen yleisestä johtamisesta.

Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö vastaa sosiaalihuoltoon ja kehitysvammahuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä, viranhaltijapäätöksistä ja yleisestä johtamisesta.

Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö vastaa vanhuspalveluihin liittyvistä viranomaistehtävistä, viranhaltijapäätöksistä ja yleisestä johtamisesta.

Yhteystiedot:

Perusturvajohtaja Ritva Hantula   044 7591 460
Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö  Airi Juntunen    044 7591 271
Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö  Marko Niiranen   044 7591 276
Kotihoidon vs. palveluohjaaja 
(puhelinaika ma-pe klo 8-9)
Minna Kanula   044 7598 510
Kehitysvammahuollon palveluesimies Sirkka Leinonen   044 7591 236
Sosiaalityöntekijä/ vammaispalvelu  Tiina Pesonen   044 7591 326
Sosiaalityöntekijä/ lastensuojelu Eeva Huitula    044 7591 272
sosiaalityöntekijä/ lastenvalvoja  Ilpo Iivarinen   044 7591 273
Sosiaaliohjaaja/ aikuissosiaalityö Jaana Mäkinen   044 7591 267

Kiireellisen lastensuojelun päivystys virka-aikana   044 7591 001 

Sosiaalitoimisto

• neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluista ja niiden hakemisesta
• perusturvalautakunnalle käsiteltäviksi tulevat asiat
• sosiaalitoimen asiakaslaskutus
• perusturvaosaston arkistointi

toimistosihteeri Irene Hilli, 040 1912 250