Tavastkengän Kyläkaava info 2.5.2024

Tavastkengän kyläkaavaehdotuksesta pidetään infotilaisuus 2.5.2024 klo 18.00 alkaen kylätalolla. Paikalla rakennustarkastaja Timo Aitto-oja ja Sweco Oy:tä kaavasuunnittelija Mikko Autio.

Tilaisuudessa kerrotaan:
•kyläkaavaehdotus ja tehdyt muutokset
•mielipiteistä ja vetoomuksesta annetut vastineet
•annetaan selventäviä vastauksia kysymyksiin mm. verotusasiat

Pyhännän vapaa-aikatoimen, kulttuuritoimen ja kirjaston palautekysely 2024

Tällä kyselyllä kerätään palautetta ja kehittämisideoita Pyhännän liikuntapaikkoihin, vapaa-aikatoimeen, nuorisotoimeen sekä kulttuuri- ja kirjastopalveluihin liittyen.  

Mitä liikuntapaikkoja käytät, mitä mieltä olet niiden hoidon tasosta, onko kirjaston palveluissa kehitettävää tai mitä uusia toimintoja tai tapahtumia toivoisit Pyhännälle?