Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy hakee vakinaista toimitusjohtajaa

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy hakee

vakinaista toimitusjohtajaa, joka vastaa Siikalatvan sekä Pyhännän jätevesien puhdistamiseen liittyvästä kokonaisuudesta ja yrityksen johtamisesta.

Valittavalta edellytetään prosessitekniikan osaamista ja vahvaa vesihuoltokokemusta. Lisäksi henkilöllä pitää olla kokemusta vesihuoltoon ja prosesseihin liittyvistä investoinneista, johtamisesta sekä taloushallinnosta. Kelpoisuusehtona on soveltuva tutkinto, esim. yhdyskuntatekniikan insinööri.

Toimitusjohtaja vastaa keskuspuhdistamon ja siihen liittyvän verkoston häiriöttömästä, taloudellisesta toiminnasta. Tehtävässä onnistuminen vaatii perehtymistä prosesseihin, yleiskuvan muodostamista nykyisestä tilanteesta ja kehitystarpeista sekä hiljaisen ja kirjallinen tiedon viemistä digitaaliseen muotoon. Toimitusjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä kuntien teknisten johtajien, asiakkaiden ja viranomaisten kanssa.

Johtamisen lisäksi henkilöllä pitää olla valmius osallistua varallaoloon ja operatiiviseen työhön kentällä.
Luemme eduksi vahvan kokemuksen jätevesien puhdistamisesta, ICT-taidot, osaamista digitaalisuuden hyödyntämisestä eri prosesseissa. Sosiaalisuus sekä suullinen ja kirjallinen esiintymistaito on vahvuuksia, joita odotamme valitulta.

Toimitusjohtaja toimii Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen määrittelemän strategian mukaisesti. Valittu henkilö raportoi Keskuspuhdistamon hallitukselle ja hänelle tehdään johtajasopimus, jossa määritellään tehtävä ja työehdot tarkemmin. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n omistavat Siikalatvan kunta ja Pyhännän kunta.

Tavoitteena on palkata toimitusjohtaja mahdollisimman pian.

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee lähettää Kuntarekryn kautta, osoitteessa kuntarekry.fi 16.3.2023 klo 15.00 mennessä.
Työavain 508277.

Siikalatva, 7.3.2023
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy
hallitus