Kylätalkkari


KylätalkkariKylätalkkaripalvelun haku käynnistyy Pyhännällä 


Kylätalkkaripalvelun hakumenettely

1. Tausta 

Palvelusetelin hakijasta/ Kylätalkkaripalveluita käyttävästä henkilöstä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas”. Kylätalkkaripalvelun tuottajasta käytetään jäljempänä nimitystä ”Kylätalkkari” tai ”Palveluntuottaja”. 

Pyhännän kunta panostaa vahvasti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tähän kuuluu mm. ikääntyvien ihmisten tukeminen kotona asumiseen Kylätalkkarin tuottaman palvelun avulla. 

Kunta teki kyselyn kylätalkkarin tarpeesta. Kyselyn perusteella mm. ikääntyvät ihmiset tarvitsevat apua mm. lumitöihin, halkojen tekoon, pieniin remontteihin, siivouksiin ja teknisten laitteiden käytönopastukseen. Kunta on päättänyt ottaa käyttöön 500 euron arvoisen palvelusetelin, jolla Asiakas voi ostaa palvelun hyväksytyltä palveluntuottajalta Latvaenergia Oy:ltä. Vuoden kokeilu käynnistetään 1.1.2023 alkaen. 

Kunta yhdessä Hyvinvointialueen kanssa päättää kriteereistä ja Asiakkaiden valinnasta, jotka ovat oikeutettuja saamaan 500 euron arvoisen palvelusetelin. 


2. Kriteerit 

Asiakkaan tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

  1. Asiakkaan tulee olla kirjoilla Pyhännällä 
  2. Asiakkaan tulorajan tulee olla bruttona kuukaudessa enintään 1500 €/henkilö tai 3000 €/talous, jos taloudessa on enemmän, kuin yksi henkilö
  3. Asiakas pystyy asumaan kotona, kun saa ulkopuolista apua arjen töihin satunnaisesti 

Palveluseteli myönnetään kotitalouskohtaisesti yksi palveluseteli/kotitalous. Palveluseteli myönnetään ensisijaisesti henkilöille, joilla on rajoitteita selviytyä arjessa. 


3. Hakumenettely 

Asiakkaan tulee täyttää hakulomake (saatavilla kunnan kotisivuilta sähköisessä muodossa tai kunnantalolta paperiversiona), johon kirjataan henkilön perustiedot, bruttotulot, perustelu miksi palvelua tarvitaan ja mahdollisia kriteereihin liittyviä kysymyksiä. 

Hakemuksen liitteeksi liitetään todistus kotitalouden tulotiedoista. Hakija antaa kunnalle luvan tarkistaa tulotiedot tarvittaessa tulorekisteristä ja kotitaloudessa virallisesti asuvat väestörekisteristä.

Palvelusetelin hakemus tulee lähettää joko sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse riikka.teeriaho@pyhanta.fi tai postitse tulostettavalla lomakkeella osoitteeseen (lomake löytyy tämän sivun alaosasta):

Pyhännän kunta | Manuntie 2, 92930 Pyhäntä 

040 1912 200 | pyhannankunta@pyhanta.fi | www.pyhanta.fi 

Riikka Teeriaho | Manuntie 2 92930 Pyhäntä 

Palvelusetelin myöntämisestä päättää kunta, mutta asiantuntijana valintojen osalta on Hyvinvointialueen edustaja. Päätös palvelusetelin myöntämisestä/ hylkäämisestä tiedotetaan Asiakkaalle noin yhden (1) kuukauden kuluessa hakulomakkeen lähettämisestä postitse. 


4. Toimintamalli 

Jos Asiakkaalle myönnetään palveluseteli, tulee Asiakkaan toimia seuraavasti halutessaan käyttää Kylätalkkaripalveluita: 

  1. Asiakas on suoraan yhteydessä palveluntuottajaan ja sopii työstä ja työn suorituksen ajankohdasta 
  2. Palveluntuottaja täyttää jokaisesta käynnistä tarkat tiedot raporttipohjaan, jonka asiakas ja palveluntuottaja allekirjoittavat yhdessä 
  3. Palveluntuottaja informoi asiakasta hyvissä ajoissa ennakkoon toteutuneista kokonaiskuluista, jotta tiedetään paljonko palvelusetelissä olevaa rahaa, on vielä jäljellä 
  4. Palveluntuottaja laskuttaa suoraan kuntaa syntyneistä kustannuksista 
  5. Asiakkaalla on mahdollista ostaa palveluita omalla kustannuksella palveluntuottajalta, kun palvelusetelissä oleva raha on käytetty 
  6. Palvelun laadusta asiakas saa antaa suoraa palautetta palveluntuottajalle sekä Pyhännän kunnan yhteyshenkilölle 
  7. Asiakas antaa Kylätalkkarille oikeuden tarkastaa kiinteistöpalvelujen laajuuden. Kylätalkkaripalvelua ei anneta sellaisiin töihin, jotka kuuluvat kiinteistöhuollon piiriin.

5. Yhteyshenkilöt 

Kunnan edustaja Riikka Teeriaho, hyvinvointikoordinaattori riikka.teeriaho@pyhanta.fi, 0401912241 

Kylätalkkarin edustaja Henriikka Seppä, henriikka.seppa@latvaenergia.fi, 0405398831 

Hyvinvointialueen edustaja Terhi Korsulainen, terhi.korsulainen@pohde.fi, 0447591018 


6. Tiedottaminen 

Kylätalkkaripalveluista tiedotetaan paikallislehti Siikajokilaaksossa, kuntatiedotteessa, Pyhännän kunnan kirjastolla, kunnan somessa ja kunnan kotisivuilla osoitteessa pyhanta.fi. 


Tulostettava hakulomake (pdf)

Sähköinen hakulomake