Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta