Tavastkengän Kyläkaava info!

Tavastkengän kyläkaavaehdotuksesta pidetään infotilaisuus
2.5.2024 klo 18.00 alkaen kylätalolla!

Paikalla rakennustarkastaja Timo Aitto-oja ja Sweco Oy:tä
kaavasuunnittelija Mikko Autio.

Tilaisuudessa kerrotaan:
•kyläkaavaehdotus ja tehdyt muutokset
•mielipiteistä ja vetoomuksesta annetut vastineet
•annetaan selventäviä vastauksia kysymyksiin mm. verotusasiat


Tervetuloa!