Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Maakuntahallitus on päättänyt 18.09.2023 asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen (muistutuksen) esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 20.9.–23.10.2023 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kuntien verkkosivuilla ja virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminenKaavaehdotusaineisto on seuraavalla verkkosivulla: 

 

https://kainuunliitto.fi/kaavoitus-ja-liikenne/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen/kainuun-tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen-ehdotusvaihe/

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotusta koskevat muistutukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään maanantaina 23.10.2023 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kainuunliitto.fi tai postitse: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Palaute pyydetään toimittamaan kirjaamoon sähköpostiin ensisijaisesti pdf- ja word-muodossa. Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Sanna Schroderus, p. 044 7100 873, sanna.schroderus@kainuunliitto.fi