Kerttu Saalasti Instituutin verkkokoulutustarjonta

 

Kerttu Saalasti Instituutin koulutustarjonta       

                                                                             

Avoimen yliopiston koulutus, eli opintopisteytetyt kurssit:

Mikroyrittäjyyden sivuainekokonaisuus 25-30 op, joka voidaan suorittaa joko kokonaisuutena tai yksittäisinä 5 op:n kursseina:

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus (AVOIN YO) | JOY (oulu.fi)

Ns. kurkistuskurssit 2 op, jotka voidaan myöhemmin hyväksilukea osaksi em. 5 op:n kursseja. Näistä erityisesti ”Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi” on matalan kynnyksen kurssi.

Introduction to Starting a Company in Finland (OPEN UNI) | JOY (oulu.fi)

Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi (AVOIN YO) | JOY (oulu.fi)

Communication Channels in Marketing (OPEN UNI) | JOY (oulu.fi)

 

Täydennyskoulutuskurssit:

Lyhyet mikrokurssit, joiden suorittamiseen menee n. puoli päivää:

Aloittavan yrittäjän IPR-oikeudet | JOY (oulu.fi)

Yrittäjän digivalmiudet | JOY (oulu.fi)

Vastuullisuusviestinnällä kilpailuetua | JOY (oulu.fi)

Yrityksen hallittu kasvu | JOY (oulu.fi)

Yrittäjän digiviestintäkurssi | JOY (oulu.fi)

Vaikuta kartoilla! QGIS -kurssi: Vaikuta kartoilla QGIS-verkkokurssi | JOY (oulu.fi)

Lisätietoja:

Kristiina Anttila

Koulutussuunnittelija | Education Designer (e-Learning)

Oulun yliopisto | University of Oulu

Kerttu Saalasti Instituutti | Kerttu Saalasti Institute

Tel.  +358 50 5924 626

www.oulu.fi