Kylien kehittämis- ja tapahtuma-avustus

Kylien kehittämis- ja tapahtuma-avustus julistetaan haettavaksi maanantaihin 17.6.2024 klo 15.00 mennessä. Vapaamuotoiset hakemukset, joissa tulee ilmi suunnitelmat ja tavoitteet, toimitaan os. Pyhännän koulu, koulutoimisto, Koulutie 8 A, 92930 PYHÄNTÄ.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita on:
· Tunnettavuuden parantaminen
· Pito- ja vetovoiman lisääminen
· Elinvoimaisuuden lisääminen
· Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä elämän laadun parantaminen
· Yhteisöllisyyden edistäminen ja yhteishengen vahvistaminen
· Mahdollistaa kaikille kuntalaisille virikkeiden saamisen matalalla kynnyksellä

Tapahtumatukea myönnetään yleisötapahtumille, joilla on aluetaloudellisia vaikutuksia, sisältö kiinnostava, kohderyhmä on selkeä ja jotka edesauttavat koko kunnan imagoa ja näkyvyyttä. Tukea hakevan tapahtuman on oltava kaikille avoin Pyhännän kunnan alueella oleva yleisötapahtuma. Kylien kehittämiseen myönnettävällä yleisavustuksella pyritään tukemaan kylien tavoitteellista kehittämistä. 

Kohdeavustuksin tuettavissa hankkeissa painotetaan seuraavia periaatteita:

· Hanke on kylää kehittävä ja elävöittävä
· Kyläläisten talkootyön määrä.
· Hanke edistää kyläläisten yhteistoimintaa.
· Hankkeella on pitempiaikaisia vaikutuksia.

Hankkeilla pitää olla:
· Tarve, jossa on vaikuttavuutta
· Kirjalliset suunnitelmat toimenpiteineen
· Konkreettisesti mitattavat tavoitteet
· Loppuraportointi

Hankerahaa on varattuna vuodelle 2024 9000 €. Kylien kehittämis- ja tapahtuma-avustusta hakiessa sovelletaan Pyhännän kunnan avustussääntöä. Lisätietoja avustuksesta voi kysyä sivistysjohtajalta p. 040 191 2221 tai jannamari.tillonen@pyhanta.fi.