Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin päivitetty koulutustarjonta

Kerttu Saalasti Instituutin koulutustarjonta         

                                                                                                          

Avoimen yliopiston koulutus, eli opintopisteytetyt kurssit:

Mikroyrittäjyyden sivuainekokonaisuus 25-30 op, joka voidaan suorittaa joko kokonaisuutena tai yksittäisinä 5 op:n kursseina:

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus (AVOIN YO) | JOY (oulu.fi)

Ns. kurkistuskurssit 2 op, jotka voidaan myöhemmin hyväksilukea osaksi em. 5 op:n kursseja:

Introduction to Starting a Company in Finland (OPEN UNI) | JOY (oulu.fi)

Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi (AVOIN YO) | JOY (oulu.fi)

MOOC (Massive Open Online Course): Ajankohtaista mikroyrittäjyystutkimuksessa (AVOIN YO) | JOY (oulu.fi)

Täydennyskoulutuskurssit:

Lyhyet täydennyskoulutusmikrokurssit, joiden suorittamiseen menee n. puoli päivää:

Aloittavan yrittäjän IPR-oikeudet | JOY (oulu.fi)

Yrittäjän digivalmiudet | JOY (oulu.fi)

Vastuullisuusviestinnällä kilpailuetua | JOY (oulu.fi)

Yrityksen hallittu kasvu | JOY (oulu.fi)

Yrittäjän digiviestintäkurssi | JOY (oulu.fi)

Laajemmat täydennyskoulutuskurssit

Vaikuta kartoilla! QGIS -kurssi: Vaikuta kartoilla QGIS-verkkokurssi | JOY (oulu.fi)