Tavastkengän kyläkaavan vastaanottopäivä

Tavastkengän kyläkaavan vastaanottopäivä pidetään kylätalolla ti 10.10.2023 klo 13-16 välisenä aikana.

Maanomistajilla ,kyläläisillä ja kuntalaisilla on mahdollisuus käydä tutustumassa Tavastkengän kyläkaavaan.

 

Kyläkaavasta on mahdollisuus:

-keskustella kyläkaavasta

- saada vastauksia eri kaavamerkintöihin

-tarkistaa rakennuspaikkoja

-antaa muistutus (lomakkeita paikan päällä)

Paikalla on  kaavoittaja arkkitehti Elina     

Marjakangas/ Sweco Oy ja kunnan puolesta tekninen johtaja Timo Aitto-oja.

 

Tervetuloa!