Oppilashuoltoryhmä

Pyhännän koululla toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja asian käsittelyyn liittyvä luokanopettaja/luokanvalvoja tai aineenopettaja. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa.

Oppilashuoltoryhmä käsittelee vanhemmilta, opettajilta tai henkilökunnalta tulevia oppilaisiin liityviä asioita. Perusopetuslain mukaan oppilashuoltoryhmä päättää tehostetun tuen käyttöön otosta ja oppimissuunnitelman tekemisestä oppilaalle.