Koulukuraattori

Pyhännän kunnassa koulukuraattori on perusasteen koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Hänen tehtävänään on auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan ja tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä.

Koulukuraattorin työn tavoitteena on ennaltaehkäistä oppilaiden koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien syntyä ja olla apuna ratkomassa jo syntyneitä pulmia. Hän keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Hänen luokse oppilas voi hakeutua keskustelemaan oma-aloitteisesti, opettajan, vanhempien/ huoltajan, terveydenhoitajan tms. ohjauksella. Ilmi tulleista asioista tietoa voidaan ulkopuolisille antaa oppilaan luvalla tai lain edellyttämin perustein.

Kuraattori kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään, joka selvittelee niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön asioita. Hän osallistuu opettajainkokouksiin ja vanhempainiltoihin.

Koulukuraattorina toimii Saari Toni. Hänet tavoittaa numerosta 044 445 6851. Koululla kuraattori on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaina klo 8:00-16:00 yläkoulun yläsiivessä.