Suuntaviivoja tulevaan

Tulevan kesäkuun alussa pyhäntäläiset pääsevät muiden suomalaisten tavoin vaikuttamaan merkittävällä tavalla oman kuntansa tulevaisuuteen, kun he valitsevat päättäjät kunnanvaltuustoon seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa, joten ei ole yhdentekevää, ketkä näitä päätöksiä tekevät.

Uuden valtuuston ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kuntastrategian laatiminen vuosille 2022–2025. Lain mukaan jokaisella kunnalla pitää olla strategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Parhaimmillaan strategia on kunnan toimintaa vakauttava kartta, johon luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on hyvä turvautua päätöksiä tehdessään. Kaikkia kunnan toimintaan ja talouteen neljän vuoden kuluessa vaikuttavia tekijöitä siinä ei tietenkään pystytä huomioimaan, mutta strategiassa sovitaan periaatteet, joiden mukaisesti muutoksiin reagoidaan.

Kuntastrategiaa ei laadita pienessä piirissä, vaan sen tekemiseen otetaan mukaan laajasti nykyisiä ja uusia luottamushenkilöitä, kunnan henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja kuntalaisia. Tausta-aineiston kerääminen on jo aloitettu, ja lisää kyselyitä toteutetaan kesän ja syksyn aikana. Tautitilanteen helpottuessa voidaan järjestää myös erilaisia työpajoja ja kyläiltoja, joissa pääsemme yhdessä ideoimaan kotikuntamme kehittämistä seuraavina vuosina.

Pyhännällä on monia vahvuuksia, joiden muodostamalta perustalta on hyvä ponnistaa uudelle kaudelle. Kunnan talous on kunnossa, ja palvelut ovat kunnan kokoon nähden hyvät. Kunnassa toimivilla yrityksillä menee hyvin, ja monet niistä kasvavat voimakkaasti. Kunnan väkiluku on loivassa kasvusuunnassa, ja kuntalaisten ikärakenne on edelleen varsin terve.

Haasteitakin on. Kasvavat yritykset kärsivät jo nyt työvoimapulasta, joka voi pahentua entisestään, ellei mitään tehdä. Kunnan ja yritysten kannalta ratkaiseva kysymys on, miten teemme Pyhännästä entistä houkuttelevamman asuinpaikan työntekijöille? Onko ratkaisu uusissa asunnoissa, paremmissa palveluissa, harrastusmahdollisuuksissa vai jossain muussa? Tähänkin joudumme etsimään ratkaisuja kuntastrategiassa.

Viisaus ei asu yhdessä päässä, joten toivotan kaikki kuntalaiset mukaan luonnostelemaan yhdessä suuntaviivoja tulevaan!

Matti Leiviskä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja