Tahdonvoimaa

Pyhännällä on luotu edellytyksiä uusien liiketoimintojen syntymiselle ja toimivien yritysten kasvulle vuosikymmenten ajan tiiviissä yhteistyössä rohkeiden yrittäjien kanssa, jotka ovat uskaltaneet ottaa myös hallittuja riskejä.  Pyhännän teollisuushallit KOY on aikojen saatossa rakentanut n. 16 000 m2 hallipinta-alaa. Kaikki tilat ovat tällä hetkellä vuokrattuina usealle eri yrityksille. Panostuksella on saatu kuntaan teollisuusyrityksiä ja sitä kautta elinvoimaa alueelle. Halliyhtiön näkökulmasta on todella hienoa, kun paikkakunnalle saadut yritykset menestyvät ja ovat voimakkaassa kasvussa.

Tilastojenkin valossa olemme onnistuneet varsin hyvin. Työpaikkaomavaraisuutemme on 134 % ja työttömyysaste alimmillaan 2020 oli 5,9 %. Olemme Suomen teollistunein kunta asukaslukuun suhteutettuna, jossa teollisuustyöpaikkojen osuus kunnassa on 63,3 %.  https://www.pyhanta.fi/muuta

Uudessa liikekeskuksessa teollisuushalliyhtiön tehtävä on vuokrata liiketilaa kiinteistön omistajalta ja vuokrata niitä edelleen siellä toimiville yrityksille. Tällä toiminnalla haluttiin kehittää kuntamme palvelurakennetta siten, ettei harteillamme ole omia kiinteistöjä tältä osin. Tarve oli selkeästi olemassa ja siihen oli vastattava ratkaisulla, mikä mahdollisti pienyrittäjien sijoittumisen kohteeseen.

Liikennemäärät ovat olleet poikkeuksellisen tilanteen takia huomattavasti pienempiä ja näkyneet myös liikekeskuksen pihamaalla. Kaikesta huolimatta ohikulkijat on saatu vihdoinkin pysähtymään Pyhännälle. Uusi liikekeskus on lisännyt entisestään kuntamme näkyvyyttä.

Covid-19 virusepidemia on vaikuttanut myös Pyhännällä palveluyritysten liikevaihtoon, olemme kuitenkin selvinneet kohtuullisen hyvin johtuen vahvasta teollisuudesta.

Mitä tulevaisuudessa?

Ilman avointa ja rakentavaa yhteistyötä Pyhännälle sitoutuneiden yritysten kanssa tilanteemme kunnassa voisi olla hyvinkin erilainen. Mikä olisi veroprosentti? Olisiko asukkaillemme töitä tarjolla? Joutuisivatko kuntapäättäjät miettimään leikkauksia kunnan palveluista? Olisiko yritykset toisessa kunnassa?

Halliyhtiön päätökset arvioidaan huolellisesti ennakkoon niin taloudellisesti kuin muidenkin vaikutusten kannalta myös tulevaisuudessa.

Pyhännän teollisuushallit yhtiölle on muodostunut aikojen saatossa varsin suuri kiinteistömassa. Pidemmän aikaa toimivilla yrityksillä on ollut halua ostaa tuotantotiloja itselleen. Näkisin mielelläni tilanteen, jossa hallikiinteistöjä olisi siirtynyt teollisuushalliyhtiön omistuksesta vuokralla toimiville yrityksille, tämä antaisi paremmin mahdollisuuksia tulevaisuuden toimille niin yrityksissä kuin teollisuushalliyhtiössäkin. Keskustelua ja neuvotteluita jatketaan huomioiden yritysten tarpeet sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Luin muutama kuukausi sitten kirjan” Einari”. Tässä kirjassa naapurikunnassamme toimi yrittäjä, joka suunnitteli tehtaan perustamista kuntaa.  Einari pyysi, että alkavalle yritykselle rakennettaisiin teollisuushalli kunnan toimesta. Hän toimisi ensin vuokralla ja ostaisi myöhemmin kunnalta itselleen, kun pääsee jaloilleen.  Yrittäjän tunteet päätöksiä odottaessa olivat selvät alusta alkaen. ” Kyllä minä sen tehtaan vielä perustan, jos en tänne niin sitten jonnekin muualle”.

Tämä toteamus on pidettävä mielessä tulevaisuudessakin. Tarvitaan yrityksiä, tahtoa ja yhteistyötä.  Meidän on oltava jatkossakin valmiina toimimaan päätöksissä nopeasti, se on aina ollut Pyhännän valttikortti.

Uudella teollisuusalueella on valmisteltu infra kuntoon ja teollisuustontteja on riittävästi. Meille on uusien yritysten helppoa sijoittautua ja nykyisten yritysten kasvaa. Viranhaltijoillamme on tarvittavaa ja monipuolista ammattitaitoa viedä hankkeita konkreettiselle tasolle tehtyjen päätösten jälkeen. Ole rohkeasti yhteydessä ja tervetuloa toteuttamaan omaa unelmaasi Ihmekunta-Pyhännälle. https://www.pyhanta.fi/teollisuustontit

 

Jukka Puurunen

Pyhännän teollisuushallit KOY

hallituksen puheenjohtaja