Yleinen kuulutus Maustaja Oy:n elintarviketuotantolaitoksen toimintaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

1. Kuulutus ympäristölupahakemuksesta
2. Maustaja Oy, ympäristölupahakemus
3. Maustaja Oy, täydennys ympäristölupahakemukseen
4. LIITELUETTELO
LIITE 5 Tiedot kiinteistöistä, laitoksista, toiminnoista, om_
LIITE 6A tiedot sijainnista, ympäristö
LIITE 6A_1 Lähestymiskartta
LIITE 6A_2 Sijaintikartta
LIITE 6A_3 Asemakaavaote
LIITE 6B tiedot sijoittumisesta pohjavesialueelle
LIITE 8A Yleiskuvaus toiminnasta
LIITE 8B Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä
LIITE 9 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen
LIITE 10 tiedot tuotannosta, prosessesseista, lait
LIITE 11 tiedot raaka-aineista kemik. ja veden käyttö
LIITE 12A tiedot energiankäytöstä ja arvio energ
LIITE 13B vedenhankinta ja viemäröinti_täydennetty 20220110
LIITE 14A tiedot toimintaan liittyvistä ympäristöriskeist
LIITE 15 Liikenne ja liikennejärjestelyt
LIITE 17A1 Päästölähteet sekä päästöjen laatu
LIITE 17A1_1 Toiminnan laajennuksen rasvanerotuskaivo
LIITE 17A2_a Päästöpisteiden sijainti nykyinen toiminta
LIITE 17A2_b Päästöpisteiden sijainti toiminnan laajennus
LIITE 17A2_c Jätevesiviemärilinjat
LIITE 17B1 Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan
LIITE 17C1 Päästölähteet sekä päästöjen estäminen
LIITE 17C2 Öljyvahingon kunnostusraportti
LIITE 17D Melupäästöt ja tärinä
LIITE 19 Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, var
LIITE 19a Jätehuoltopisteet ja kuljetusreitit
LIITE 20A Jätteiden määrän tai haitallisuuden vähentäminen
LIITE 21 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (
LIITE 28.1 Toiminnan sijoittuminen
LIITE 28.2a Asemapiirros nykyinen tuotanto
LIITE 28.2b Asemapiirros tuotannon laajennus
LIITE 28.3 Valmistusprosessin päästölähteet