Digitalisaation merkkejä kunnassa

Digitalisaatio näkyy kunnassa. Osa merkeistä on ollut esillä jo kauemmin, osa kuitenkin on uudempia. Mitä digitalisaatio oikeastaan on? Valtiovarainministeriö on määritellyt termiä seuraavasti: Di­gi­ta­li­saa­tio on sekä toi­min­ta­ta­po­jen uu­dis­ta­mis­ta, si­säis­ten pro­ses­sien di­gi­ta­li­soin­tia että pal­ve­lui­den säh­köis­tä­mis­tä. Kyse on isos­ta oi­val­luk­ses­ta, mi­ten omaa toi­min­taa voi­daan muut­taa jopa ra­di­kaa­lis­ti toi­sen­lai­sek­si tie­to­tek­nii­kan avul­la. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5)

Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti niin työssä kuin arjessa. On asioita, jotka vaikuttavat kunnassa sisäisesti ja ”näkymättömästi” ja sitten taas asioita, jotka näkyvät selkeämmin ulkopuolelle kuntalaisille ja muille sidosryhmille. Esimerkiksi omassa työssäni huomaan digitalisaation suuren merkityksen, joka varmasti korostuu entisestään tulevaisuudessa. Muuttuva lainsäädäntö myös velvoittaa seuraamaan digitalisaatiota.

Kuntalaisille on esimerkiksi näkynyt kunnanvaltuuston kokousten livelähetykset, eli striimit. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, ellei jonkun tietyn syyn takia päätetä toisin, joten niitä saa tulla seuraamaan paikan päälle. Korona-aikana on tullut tilanteita, jolloin yleisöä ei olla voitu ottaa paikan päälle kokouksiin. Siksi kunta on järjestänyt toisenlaisen mahdollisuuden seurata valtuuston kokouksia, eli striimien kautta kunnan YouTube-kanavalla. Koronatilanne vaihtelee, mutta siitä huolimatta valtuuston kokouksia tullaan striimaamaan jatkossakin. Näistä tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja Facebook-sivulla.

Silloin tällöin kunnassa tehdään kyselyjä kuntalaisille. Nykyaikaa seuraten pyritään paperisten kyselyiden sijaan lähtökohtaisesti tekemään kyselyt sähköisesti helpottamaan prosessia kaikille osapuolille. Tarvittaessa otetaan kuitenkin myös huomioon mahdollisuus vastata paperiversioon. Digitalisaatio ei siis tarkoita sitä, että kaikki muuttuu pelkästään sähköiseksi.

Vuokra-asuntojen hakeminen ja muu niihin liittyvä asiointi on nykyään helppoa sähköisesti. Osoitteessa https://pyhannanvuokra-asunnot.fi/ on tarjolla laadukkaita vuokrakohteita. Oman yksityisen kohteenkin voi laittaa helposti tarjolle saman sivun kautta. Myös liiketiloja pystyy hakemaan ja laittamaan esille samalla tavalla. https://pyhannanliiketilat.fi/

Tässä on vain muutama esimerkki digitalisaation merkeistä Pyhännän kunnassa. Edellä mainittuja asioita ja muitakin palveluita ja asioita yritetään jatkossakin kehittää. Palaute on aina tervetullutta!

Hyvää syksyä kaikille!

 

Teemu Isomaa
tietohallintosihteeri

 

 

 

 

 

Lähteet:

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5, Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6