Rivitaloasumista Pyhännällä vuodesta 1966

Pyhännän Kiinteistö Oy Ukonojankartano on rekisteröity vuonna 1979 ja siitä lähtien tehtävänä on ollut tarjota vuokra-asumista Pyhännällä. Vuokra-asunnoille on kysyntää, etenkin kun työpaikkojen perässä muuttavilla on tarve löytää ensiasunto. Tämä tarve on ollut jo 1960-luvun lopusta lähtien, kodin löytymisen myötä on pystynyt aloittamaan elämän rakentamisen Pyhännälle.

Mitä ajattelee tänä päivänä Ukonojankartanon hallituksen puheenjohtaja ja miltä näyttää vuokra-asumisen tulevaisuus?

Kahvipöytäkeskusteluissa Ukonojankartanosta kuulee usein kuinka vuokrat eivät kestä vertailua kaupunkien vuokriin tai asumisen taso ei vastaa vuokralaisen odotuksia. Jokainen kuultu viesti tai asukkaan antama palaute otetaan vakavasti. Asumismukavuuteen ja viihtyvyyteen on viime vuosina panostettu ja sitä työtä tullaan tekemään edelleen. Vuokra-asumisessa tulee tähdätä strategisesti kestävään ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuuteen, jotta pystymme tarjoamaan kuntalaisille laadukasta asumista. Se tarkoittaa päättäjälle tasapainoilua kuntalaisten asuinpalveluiden turvaamisen, kannattavuuden ja tuloksen kanssa.

Vuosien varrella on ollut erinäisiä suunnitelmia eri alueiden rakentamisesta. Nyt kun katsoo taaksepäin niin voi todeta, että on ollut viisasta pitää maltti hankkeissa ja jättää ne tekemättä. Miksi sitten nyt teen työtä uusien rivitaloasuntojen toteuttamiseksi, enkä toimi maltillisesti kuten edeltäjät uusien kohteiden rakennuttamisessa?

Tällä hetkellä ainoa vaihtoehto on uudistaa asuntokantaa. Korjausvelkaa on liikaa, eikä peruskorjaaminen ole perusteltua monessakaan kohteessa. Kustannus per neliö suhteessa uuteen on liikaa eikä korjausaikataulut ole toteuttamiskelpoisia. Ukonojankartano kartoitti loppuvuonna 2020 elinkaaren jokaiselle rivitalolle ja päivitti sen perusteella 5-vuotissuunnitelman. Suunnitelma pitää sisällään niin kiinteistökohtaisia toimenpiteitä kuin uusia kohteita. Samalla yhteistyön merkitystä korostettiin eri sidosryhmien välillä, eritoten kiinteistöhuoltoyhtiön kanssa.

Kiinteistöjen normaalien ylläpitotoimien lisäksi panostamme tulevana keväänä ulkoalueisiin, lisäksi jokainen rivitalo liitetään tulevaan Siikaverkkoon nopeiden tietoliikenneyhteyksien takaamiseksi ja etätyö mahdollisuuksien parantamiseksi tulevaisuudessa. Suunnitelma sisältää yhden rivitalokohteen peruskorjauksen, joka on aikataulutettu vuodelle 2023. Asuntojen vuokraamisen helpottamiseksi ollaan valmisteltu Pyhännän vuokra-asunnot-sivuja, joilla vuokrakohteisiin tutustuminen ja hakeminen helpottuvat huomattavasti.

Jotta Pyhännän asuntotarjontaa voidaan edelleen laajentaa, on mahdollista ja toivottavaa, että yksityinen sektori osallistuu asuntotuotantoon. Ukonojankartano on vuodesta 2015 alkaen ollut aktiivisesti rakennushankkeissa mukana, 5 vuoden aikana on valmistunut 35 uutta rivitaloasuntoa, joista 25 yhtiön omistukseen. Seuraava hanke, jota viedään määrätietoisesti eteenpäin tämän vuoden aikana, on Koivukujan rivitaloalueen päivittäminen. Hanke on aloitettu jo kunnan toimesta alueen arkkitehtuurin kilpailuttamisella, jonka lähtötiedot on 30-40 uuden asunnon rakentaminen. Kun hanke etenee suunnitellusti, on ensimmäiset asukkaat alueella keväällä 2022.

Asunnot jotka ovat tulleet jo elinkaaren loppuun ja joille ei enää lasketa tuotto-odotuksia poistetaan asuntokannasta uusien asuntojen valmistumisen myötä. Koivukuja-hankkeen jälkeen on sen aikaisten päättäjien päätettävä seuraavista toimista. Itselläni on Ukonojan asuinalueen uudelleen rakentaminen jo ajatuksen tasolla valmistumassa, toivottavasti sekin päivä tullaan näkemään.

Tervetuloa tämän blogin innoittamana seuraamaan kuinka Ukonojankartanon projektit lähtee etenemään, oma tahtotila on ainakin korkealla. 40 vuoden päästä voivat tulevat kuntalaiset viimeistään taas puolestaan tarkastella kuinka hyvin 2020-luvun alku meni Ukonojankartanon hallituksella puheenjohtajineen.

Tervetuloa Pyhännälle

Pellikka Sami

Ukonojankartanon hallituksen pj.